Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 12.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Den gamle teglværk

Plannummer 12.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Skovsgård 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området må kun anvendes til rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke udstykkes. Området må ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst