Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 13.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Tranum Strand

Plannummer 13.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tranum 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Tranum Strand. Området må kun anvendes til erhverv - såsom hotelvirksomhed. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget