Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 13.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Mou Kær Speedwaybane

Plannummer 13.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tranum 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område på Over Søen. Området må anvendes til rekreative formål - herunder motorbane, knallertbane og speedwaybane. 
Bebyggelsens omfang Bemærk at motorbaner afføder specielle krav til støjforhold. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst