Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 13.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Mou Kær Skydebane

Plannummer 13.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tranum 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område på Over Søen. Området må anvendes til rekreative formål - herunder skydebane med tilhørende anlæg og parkering. 
Bebyggelsens omfang Bemærk at skydebaner afføder specielle krav til støjforhold. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst