Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 13.S2

 
Vest Midt Nord-øst

Strandvejen, Tranum

Plannummer 13.S2 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tranum 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område mellem Tranum By og Tranum Strand. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke udstykkes yderligere.

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m² 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst