Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 14.E3

 
Vest Midt Nord-øst

Østerbyvej

Plannummer 14.E3 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Øland 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område på Østerbyvej. Området må anvendes til erhvervsformål - herunder service-, lager og værkstedsvirksomhed. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget