Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 14.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Golfbane

Plannummer 14.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Øland 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område nord for Hammershøj. Området må anvendes til rekreative formål såsom golfbane med tilhørende klubhus m.m. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst