Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 14.R4

 
Vest Midt Nord-øst

Byhaver

Plannummer 14.R4 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Øland 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende syd for Østerbyvej. Området kan anvendes som nyttehaver for byens borgere. 
Bebyggelsens omfang Området kan ikke bebygges 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget