Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.C3

 
Vest Midt Nord-øst

Solbakkevej, Toftevej, Stationsvej

Plannummer 15.C3 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Brovst 
Bebyggelsesprocent 110% 
Max. antal etager 3 etager 
Anvendelse Rammen dækker område mellem Solbakkevej, Toftevej, Stationsvej og Jernbanegade.
Området må anvendes til centerformål og etageboligbebyggelse.

Erhverv skal etableres i stueetage. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst