Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Vangen

Plannummer 15.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Brovst 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den nordvestlige del af Brovst. Området må anvendes til erhvervsformål såsom kontor og fremstillingsvirksomheder. 
Bebyggelsens omfang Minimumsgrundstørrelse i området er 1500m². Der må ikke opføres boliger indenfor området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget