Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Merkurvej

Plannummer 15.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Brovst 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved rundkørslen i den østlige del af Brovst. Området må anvendes til detailhandel med pladskrævende varegrupper. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres boliger indenfor området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget