Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.E3

 
Vest Midt Nord-øst

Terndrupvej

Plannummer 15.E3 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Brovst 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område omkring Terndrupvej. Området må anvendes til erhvervsformål som fremstillingsvirksomhed, værksted, lagervirksomhed m.m. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres boliger indenfor området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst