Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.O6

 
Vest Midt Nord-øst

Grusgraven

Plannummer 15.O6 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Brovst 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område mellem Elmevej og Fredensvej. Området må anvendes til offentlige formål herunder rekreativt område, børnehave og fællesantenneanlæg. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke udstykkes yderligere. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst