Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Bratskov

Plannummer 15.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Brovst 
Bebyggelsesprocent 10% 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område i den nordlige del af Brovst. Området må anvendes til rekreative formål - herunder park, koncertplads m.m. 
Bebyggelsens omfang Området kan ikke bebygges yderligere. Om eller tilbygninger på Bratskov kan finde sted. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget