Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Beplantningsbælte, Brovst vest - Vesterbjerg

Plannummer 15.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Brovst 
Områdets anvendelse Rammen dækker område mellem eksisterende boligområde og nyt boligområde mod vest. Området må anvendes til rekreative formål - såsom beplantning. Område 15.B10 vejforsynes gennem dette område. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke udstykkes. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst