Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 15.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Beplantningsbælte, Øst for erhvervsområde

Plannummer 15.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Brovst 
Områdets anvendelse Rammen dækker område mellem et boligområde og et erhvervsområde mod øst. Området må anvendes som bufferzone mellem beboelse og erhverv. 
Bebyggelsens omfang Området kan ikke bebygges yderligere. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget