Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 16.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Halvrimmen - Arentsminde Kraftvarmeværk

Plannummer 16.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Halvrimmen 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område på Lyngvej. Området må anvendes til erhverv - herunder kraftvarmeværk. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget