Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 16.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Halvrimmen Skole og idrætshal og boldbane

Plannummer 16.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Halvrimmen 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område ved Skolevej og Bryggerivej. Området må anvendes til offentlige formål som skole, idrætshal og boldbaner. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget