Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 16.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Søen Gl. Kongevej

Plannummer 16.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Halvrimmen 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område vest for Halvrimmen. Området må anvendes til rekreative formål herunder sø, park, parkeringsplads og friluftsscene. 
Bebyggelsens omfang Området skal i videst muligt omfang friholdes for bebyggelse. Området må ikke udstykkes. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget