Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 16.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Beplantningsbælte mod øst

Plannummer 16.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Halvrimmen 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den østlige del af Halvrimmen. Området må anvendes til rekreative formål som beplantningsbælte. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget