Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 17.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Kyllingefarm Arentsminde

Plannummer 17.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Arentsminde 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område vest for Arentsminde. Området må anvendes til erhverv herunder kyllingefarm. Vejadgang sker til Nr. Økse Engvej 
Bebyggelsens omfang Området må ikke udstykkes. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget