Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 17.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Langeslund Mark

Plannummer 17.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Arentsminde 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den østlige del af Arentsminde. Området må anvendes til erhverv som lager- og værkstedsvirksomhed. Vejadgang sker til Langeslund Mark 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres boliger indenfor området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget