Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 17.O2

 
Vest Midt Nord-øst

Idrætsplads og boldbane

Plannummer 17.O2 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Arentsminde 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område omkring skolen nord for Røgildsvej. Området må anvendes til offentlige formål herunder boldbane og idrætsplads. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst