Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 18.O2

 
Vest Midt Nord-øst

Briketfabrikken

Plannummer 18.O2 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Moseby 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den nordvestlige del af Moseby, der har i området tidligere været briketfabrik. Området kan anvendes til museum om mosens og briketfabrikkens historie. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges yderligere 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget