Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 18.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Bynær park

Plannummer 18.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Moseby 
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den vestlige del af Moseby. Området må anvendes til rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget