Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 18.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Rødhus Klit Camping

Plannummer 18.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Moseby 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område syd for Rødhus Strand. Området må anvendes til rekreative formål - såsom campingplads med tilhørende servicefaciliteter. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget