Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 18.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Skydebane Pilevej

Plannummer 18.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Moseby 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende på Pilevej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder skydebane. 
Bebyggelsens omfang Ved lokalplanlægning skal en beregning af støjkonsekvensområde foretages. Bebyggelsens samlede areal må maksimalt være 150m² ekskl. skydehuse. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget