Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Jonstrupvej

Plannummer 19.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hune 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Jonstrupvej. Området kan anvendes til erhvervsformål som mindre værksteds- og lagervirksomheder samt mindre industrivirksomheder. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget