Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.O4

 
Vest Midt Nord-øst

Hune Kirke

Plannummer 19.O4 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Hune 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Kirkevej. Området kan anvendes til offentlige formål som kirke, kirkegård ol. 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres mindre bygninger i forbindelse med kirkens almindelige funktion. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget