Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Hune Grusgrav

Plannummer 19.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hune 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende vest for Pirupvejen. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bebyggelse i området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget