Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.R6

 
Vest Midt Nord-øst

Blokhus Klit Camping

Plannummer 19.R6 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hune 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende på Kystvejen ved Rødhus. Området kan anvendes til rekreative formål - herunder campingplads med tilhørende servicefaciliteter og hytter. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget