Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.R7

 
Vest Midt Nord-øst

Idræts og fritidsområde øst for Hune

Plannummer 19.R7 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hune 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende øst for centerområdet i Hune. Området kan anvendes til Offentlige formål som f.eks. idrætsformål ol. Den vestlige del af området må kun anvendes som bufferareal mellem det åbne land og byen. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges bortset fra klubhus eller lignende i forbindelse med områdets funktion som idrætsplads. På den vestlige del kan der ikke etableres sportsfaciliteter, herunder boldbaner samt bebyggelse. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Hune er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 2.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget