Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.S3

 
Vest Midt Nord-øst

Paa Bakken, Ved Granerne m.fl.

Plannummer 19.S3 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Hune 
Bebyggelsesprocent 15% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende mellem Aalborgvej og Ferren. Området må anvendes til sommerhusbebyggelse. Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet 
Bebyggelsens omfang Mindste grundstørrelse er 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m² 
Bemærkning til zonestatus Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget