Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.S4

 
Vest Midt Nord-øst

Bredbjergvej og Løven

Plannummer 19.S4 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hune 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen er beliggende i den østlige ende af Bredbjergvej. Området må anvendes til sommerhusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Området skal overføres til sommerhusområde.

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m² 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst