Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 19.S7

 
Vest Midt Nord-øst

Vigen og Riberhusvej

Plannummer 19.S7 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Hune 
Bebyggelsesprocent 15% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende syd for bymidten i Blokhus. Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet 
Bebyggelsens omfang Mindste grundstørrelse er 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m² 
Bemærkning til zonestatus Området søges overført til byzone gennem forhandlinger med Miljøministeriet 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget