Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 20.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Drøvten

Plannummer 20.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Gjøl 
Bebyggelsesprocent 50% 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Drøvten. Området kan anvendes til erhvervsformål som lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget