Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 20.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Gjøl Skole mv.

Plannummer 20.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Gjøl 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Rønnebærvej. Området er udlagt til offentlige formål som f.eks. skole, børnehave, idrætshal ol. 
Bebyggelsens omfang Idrætshallen kan opføres i en højde på op til 12,5 m. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget