Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 20.T1

 
Vest Midt Nord-øst

Gjøl Renseanlæg

Plannummer 20.T1 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Gjøl 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Vestre Jydevej. Området kan anvendes til offentlige formål som renseanlæg 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres ny bebyggelse, hvis det er nødvendigt for områdets brug til rensningsanlæg. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget