Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 20.T2

 
Vest Midt Nord-øst

Kommunal oplagsplads ved Røngården

Plannummer 20.T2 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Gjøl 
Områdets anvendelse Området er beliggende mellem Aabybro og Gjøl. Området kan anvendes til tekniske anlæg som f.eks. oplag eller 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget