Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.B5

 
Vest Midt Nord-øst

Birkelse nord

Plannummer 21.B5 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Gl. Landevej mellem Birkelse og Ryå. Området kan anvendes til boligformål 
Bebyggelsens omfang Vejadgang skal ske til Gl. Landevej 
Særlige bestemmelser

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst