Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Rævhede

Plannummer 21.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Rævhedevej. Området kan anvendes til automobilforretning. 
Bebyggelsens omfang Det bebyggede areal må ikke overstige 3000 m² 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget