Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Bindeleddet erhverv

Plannummer 21.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende i den nordlige del af bindeleddet. Området kan anvendes til erhvervsformål. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst