Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Birkelse Idrætsområde

Plannummer 21.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende vest for Bindeleddet. Området kan anvendes til offentlige formål som idrætsplads og friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget