Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.O3

 
Vest Midt Nord-øst

Vedsted Kirke og kirkegård

Plannummer 21.O3 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Hjorthsvej. I området ligger Vedsted Kirke og kirkegård. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes fra yderlige bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt areal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget