Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Fritidsområde ved Ryå

Plannummer 21.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Ryå. Området kan anvendes til rasteplads samt bynært rekreativt område og bådeplads for op til 40 fritidsbåde. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets funktion som rasteplads og friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget