Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Friareal ved Bindeledet

Plannummer 21.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Bindeledet. Området kan anvendes som offentligt friareal. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets funktion som friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget