Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 21.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Skipper Clements Plads

Plannummer 21.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Birkelse-Ryå 
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Banestien. Området kan anvendes som offentligt friareal. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets funktion som friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst