Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Rødhusvej

Plannummer 22.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Kaas 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende syd for Rødhusvej. Området kan anvendes til lokalt erhvervsområde. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst