Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Brogårdsgade

Plannummer 22.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Kaas 
Bebyggelsesprocent 65% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende nord for Brogårdsgade. Området kan anvendes til særligt pladskrævende varegrupper 
Bebyggelsens omfang Randbebyggelse kan opføres i op til 2½ etager og op til 12 m 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Kaas er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget