Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Jetsmark Kraftvarme

Plannummer 22.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Kaas 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Nørregade. Området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. kraftvarmeværk. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget